SKPŠ JUDO

Přejít na stránky SKPŠ Judo

Děkujeme Městské části Prahy 8 a Magistrátu hlavního města Prahy za podporu našeho oddílu formou dotací na materiální vybavení.